Мои работы

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Этюд Мамы. 2007г. х.м.50х50
Этюд Мамы. 2007г. х.м.50х50
Лето. х.м.50х60, 2006г
Лето. х.м.50х60, 2006г
Деревенский мотив. 2007г. х.м.50х60
Деревенский мотив. 2007г. х.м.50х60
Натюрморт с рябиной. 2006г. х.м.70х70
Натюрморт с рябиной. 2006г. х.м.70х70
Осенний мотив. 2007г. х.м.50х70
Осенний мотив. 2007г. х.м.50х70
Мама. 2006г. х.м.80х70
Мама. 2006г. х.м.80х70
Гроза. 2006г. х.м.60х50
Гроза. 2006г. х.м.60х50
Автопортрет. 2010г. х.м.50х70
Автопортрет. 2010г. х.м.50х70
Осень. 2005г. х.м.64х50
Осень. 2005г. х.м.64х50
Подсолнухи. 2010г. х.м.70х80
Подсолнухи. 2010г. х.м.70х80
Распутье. 2007г. х.м.50х70
Распутье. 2007г. х.м.50х70
ШУКШИН. Там, в далеке... 2009г.
ШУКШИН. Там, в далеке... 2009г.
ШУКШИН. Жил человек. 2009г. х.м.87х73
ШУКШИН. Жил человек. 2009г. х.м.87х73
Облака. Малая родина. 2007г. х.м.50х70
Облака. Малая родина. 2007г. х.м.50х70
Питер.Солнечный день. 2004г. х.м.50х70
Питер.Солнечный день. 2004г. х.м.50х70
Оля. 2010г. х.м.50х70
Оля. 2010г. х.м.50х70
Этюд. 2007г. х.м.50х60
Этюд. 2007г. х.м.50х60
Стожки. 2007г. к.м.24,5х49,7
Стожки. 2007г. к.м.24,5х49,7
Саша. 2007г. х.м.70х50
Саша. 2007г. х.м.70х50
Мостик. 2007г. х.м.50х70
Мостик. 2007г. х.м.50х70
Натюрморт. 2009г. х.м.70х85
Натюрморт. 2009г. х.м.70х85
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5